Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang! 

Chi tiết tin

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân - Quyền và Nghĩa vụ của mỗi công dân
11/05/2021

        Chủ động nắm bắt tình hình và đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật để chống phá cuộc bầu cử, chống phá chế độ của các thế lực thù địch.

        Để Chủ động nắm bắt tình hình, cũng như tích cực trong đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật để chống phá cuộc bầu cử, chống phá chế độ của các thế lực thù địch.

        Ngày 22-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiền Giang đã ban hành Hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh như sau:

         Đợt 1, từ nay đến ngày 23/5/2021

        Tập trung tuyên truyền các quan điểm chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU, ngày 28/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh gắn với Nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

        Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan (treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích, dựng tranh cổ động, trang trí cảnh quan…); các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng tần suất và thời lượng tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, lựa chọn khung giờ phát sóng phù hợp, hiệu quả; tuyên truyền lưu động, chú trọng hướng tới vùng sâu, vùng xa để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử và nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia bầu cử đạt kết quả tốt.

        Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình, âm mưu, hoạt động lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; sẵn sàng ứng phó; kịp thời có biện pháp xử lý, giải quyết, không để ảnh hưởng tới cuộc bầu cử và kết quả bầu cử.

        Đợt 2, sau ngày bầu cử 23/5/2021: Tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

CĐCS - CĐVC

TÌM KIẾM TÌM KIẾM

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 48
  Tổng lượt truy cập: 71171