Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang! 

Chi tiết tin

Công nhân lao động với cuộc cách mạng 4.0
09/04/2021

      1/- Công đoàn đã triển khai CN 4.0 đến CNLĐ như thế nào?

     Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phương thức sản xuất có nhiều đổi mới, nhưng bản chất vẫn là sản xuất công nghiệp, gắn với công nhân và công nghệ. Do đó, bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú CĐ đã triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của tổ chức Công đoàn đến CNLĐ một cách kịp thời; Vận động CNLĐ cần nhìn nhận đây là cơ hội hơn là thách thức nếu mình có nhận thức đúng và bước đi phù hợp. Từ đó xác định, mỗi CNLĐ trong kỷ nguyên số hóa cần phải làm chủ công nghệ và có kỹ năng mà máy móc không thể thay thế cho con người. 

      Tuyên truyền để NLĐ biết được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đến CNLĐ; Đảng, Nhà nước, Chính phủ đang có những nỗ lực cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu phát triển mới cũng như không để tụt lại phía sau con tàu cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới.

      Từ đó, khẳng định CĐ  Việt Nam, NLĐ đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, TLĐ đã ban hành Chương trình số 1306/CTr-TLĐ ngày 15/8/2019  về việc "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019 - 2023". Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-LĐLĐ ngày 28/10/2019 về thực hiện Chương trình Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, góp phần phát triển bền vững doanh nghiệp, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động giai đoạn 2019 – 2023.

      2/-Các cấp CĐ phối hợp thực hiện như thế nào?

     Các cấp CĐ đã khẩn trương, tích cực phối hợp để đồng hành thực hiện thúc đẩy phát triển đội ngũ CNLĐ kỹ thuật cao cả về số lượng, chất lượng.

     Một là, CĐ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho NLĐ và cả NSDLĐ về vị trí, vai trò của CNLĐ kỹ thuật cao trong nâng cao năng suất lao động.

     Hai là, CĐ tham gia vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CN có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao, có khả năng tiếp thu nhanh và làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

     Ba là, tham gia góp ý, xây dựng chính sách phát triển đội ngũ CNLĐ kỹ thuật cao (nhất là đưa nội dung đào tạo, bồi dưỡng, phát  triển đội ngũ CNLĐ đáp ứng CN 4.0 vào trong Thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và quy chế của doanh nghiệp); tập hợp lực lượng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của CNLĐ với Đảng, Nhà nước để phát triển đội ngũ CNLĐ kỹ thuật cao về số lượng và chất lượng.

     Bốn là, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ; phối hợp, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp và NSDLĐ thực hiện tốt chính sách nâng cao chất lượng, cải thiện đời sống của CNLĐ nói chung và CNLĐ kỹ thuật cao nói riêng, nhất là vấn đề về nhà ở, các phúc lợi xã hội khác, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất và có chính sách khuyến khuyến khích để NLĐ phấn đấu thực hiện.

TT.

TÌM KIẾM TÌM KIẾM

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 27
  Tổng lượt truy cập: 91989