Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang! 

Chi tiết tin

Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2023
29/12/2022

         Chiều ngày 28/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023. Hội nghị tiến hành đánh giá các mặt công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có ông Đặng Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; ông Lý Hoàng Chiêu, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Trần Văn Toàn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, công chức, đại diện viên chức cơ quan.

        Trong năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thường trực UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực tốt các mặt công tác thuộc chức năng, tham mưu giúp việc UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương; công bố thông tin chính thức về hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý Công báo, Cổng thông tin điện tử tỉnh, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; triển khai các hoạt động phục vụ UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; thực hiện công tác quản trị nội bộ cơ quan Văn phòng. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và pháp luật cho cán bộ, đảng viên và toàn thể công chức, viên chức; tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tích cực tuyên truyền và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Văn phòng luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động, vận động đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào thi đua, ủng hộ các quỹ nhân ái. Trong năm, Công đoàn cơ sở Văn phòng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Chi Đoàn thanh niên cơ sở Văn phòng đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và Chi Hội Cựu chiến binh Văn phòng đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

         Trên cơ sở phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2022 cùng với tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Hội nghị đã đề ra phương hướng công tác năm 2023 với những nội dung chính là: Thường xuyên quan tâm lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập chính trị, nghiệp vụ. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là việc làm theo Bác, thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương về đạo đức, lối sống. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền và thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm. Trong công tác chuyên môn, tiếp tục triển khai đạt hiệu quả cao các nội dung công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ; trong đó, tập trung tổ chức thực hiện tốt các việc: Rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết đơn thư tố cáo khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh của công dân; xây dựng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của cơ quan Văn phòng. Nâng cao hiệu quả trong việc xử lý tài liệu trên Lãnh đạo Văn phòng điện tử”. Tăng cường áp dụng “chữ ký số” trong phát hành văn bản hành chính. Phối hợp thực hiện cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã,...

        Tại hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023 với CĐCS Văn phòng UBND tỉnh nhằm tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong cán bộ, công chức do Chủ tịch UBND tỉnh phát động.

        Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Chiến, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá cao sự thành công trong công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2023; đồng thời, biểu dương sự nỗ lực của Ban Chấp hành CĐCS trong việc phát huy vai trò “cầu nối” giúp lãnh đạo Văn phòng nắm bắt được thông tin về tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và về những vấn đề còn chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau để kịp thời phản hồi, định hướng giúp tập thể đoàn kết, toàn tâm phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh thống nhất cao về nội dung giao ước thi đua và bày tỏ sự tin tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa trong năm 2023. Ông cũng đề nghị Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng tiếp tục dành sự quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của CĐCS cũng như huy động nguồn lực hỗ trợ nhằm tích cực động viên công chức, viên chức nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

         Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, ông Lý Hoàng Chiêu, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành quả đã đạt được của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng trong năm 2022. Ông đề nghị, trong năm 2023, cần tiếp tục xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp công chức, viên chức Văn phòng nắm bắt được chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày một cách cụ thể và thiết thực, coi đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị. Tập thể công chức, viên chức Văn phòng không ngừng củng cố, nâng cao tinh thần đoàn kết và kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện gây bè phái, mất đoàn kết nội bộ nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt là phải nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi biểu hiện của tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ Văn phòng. Trong công tác tham mưu, cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong việc chủ động xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất nhằm kịp thời triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; làm đầu mối xử lý các vấn đề nhằm đảm bảo cho công tác chỉ đạo, điều hành nhằm phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

         Tích cực huởng ứng phát động thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang và phát động thi đua năm 2023 của Công đoàn Viên chức tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lý Hoàng Chiêu đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với khẩu hiệu hành động “Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn Văn phòng UBND tỉnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”.

        Dịp này, Văn phòng UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng năm 2021. Văn phòng UBND tỉnh khen thưởng 03 tập thể đạt danh hiệu "Lao động xuất sắc" và 38 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022.

Văn phòng Công đoàn Viên chức Tiền Giang

TÌM KIẾM TÌM KIẾM

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 38
  Tổng lượt truy cập: 241159