Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang! 

Chi tiết tin

Kỷ niệm 70 năm - Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018): Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn”
14/05/2018

Tổng LĐLĐVN đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018) do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính ký.

Theo đó, cấp Tổng LĐLĐVN có một số hoạt động trọng tâm như: Trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018; trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ I năm 2018; tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình năm 2018; sơ kết phong trào thi đua lao động sáng tạo trong CNVCLĐ giai đoạn 2012-2017 và phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động CĐ”; Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trên các phương tiện truyền thông của tổ chức CĐ gắn với tuyên truyền Đại hội CĐ các cấp và Đại hội XII CĐVN.

Ở cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc trong CNVCLĐ và các cấp CĐ, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan gắn với tuyên truyền đại hội CĐ các cấp và Đại hội XII CĐVN.

Căn cứ tình hình điều kiện cụ thể của địa phương, ngành để lựa chọn hình thức tổ chức tôn vinh cán bộ CĐ xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động CĐ; tôn vinh công nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác có nhiều sáng tạo, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

Kế hoạch cũng nêu rõ các nội dung và hình thức tổ chức. Trong đó có quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đối với hình thức tổ chức, gồm phát động các phong trào thi đua; đăng ký và thực hiện các công trình, sản phẩm mới và đề nghị gắn biển công trình chào mừng Đại hội CĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương, Đại hội XII CĐVN.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp CĐ, cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Phát huy truyền thống năng động, sáng tạo của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ trong phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. 

B.C.Đ

(https://laodong.vn​)

TÌM KIẾM TÌM KIẾM

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 37
  Tổng lượt truy cập: 241158