Truy cập nội dung luôn

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập  -  Tự do - Hạnh phúc

Số: 910 /LĐLĐ

V/v triển khai thực hiện

Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020

của Thủ tướng Chính phủ

 

 

     Tiền Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2020

                Kính gửi:

                             - Ban Quản lý Các Khu Công nghiệp Tiền Giang;

                             - Ủy ban nhân dân xã Tân Hương, huyện Châu Thành;

                             - Các LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc.

 

 

          Nhằm để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16/2020/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra tỉnh Tiền Giang tại cuộc họp ngày 31/3/2020. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện và đề nghị Ban Quản lý Các Khu Công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Tân Hương phối hợp thực hiện một số công việc sau:

          1- Các LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành, CĐCS quán triệt nội dung Chỉ thị số 16/2020/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả các công đoàn cơ sở và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; chỉ đạo công đoàn cơ sở quán triệt ngay cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động (CNVCLĐ), vận động CNVCLĐ gương mẫu chấp hành nghiêm, vận động gia đình và người thân cùng thực hiện.

          Đồng thời, tập trung vận động CNVCLĐ không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng - nhất là việc ăn, uống ở các hàng quán trên các lề đường tại các khu, cụm công nghiệp, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở. Về địa phương chấp hành nghiêm các quy định của địa phương nơi cư trú, hạn chế ra khỏi nhà, chỉ đi khi thật sự cần thiết.

          Các LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành thực hiện nghiêm văn bản số 296/TLĐ ngày 31/3/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

          2- Đề nghị Ban Quản lý Các Khu Công nghiệp Tiền Giang, Ủy ban nhân dân xã Tân Hương phối hợp triển khai đến Người sử dụng lao động, Người bán hàng chung quanh Khu Công nghiệp Tân Hương nội dung Chỉ thị số 16/2020/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vận động Người sử dụng lao động, Người bán hàng có giải pháp cụ thể và chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16/2020/CT-TTg.

 

          Nhận được văn bản này, các cấp Công đoàn khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động tỉnh, đề nghị Ban Quản lý Các Khu Công nghiệp Tiền Giang, Ủy ban nhân dân xã Tân Hương phối hợp để cùng tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/2020/CT-TTg.

 

                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Tổng LĐLĐ.VN;

- BCĐ PCDB tỉnh TG;

- Các Ban LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT.                                  

                                                                                        Lê Thanh Tiền

VĂN BẢN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH VĂN BẢN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Tìm thấy 134 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
Các giải báo chí 29-03-2021 - Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021 - Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba năm 2020-2021
1314/LĐLĐ 22-03-2021 V/v tiếp tục vận động CNVCLĐ tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần XIV năm 2020-2021
Tuyên truyền bầu cử 18-03-2021 Đề cương tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
01/2021/TT-TTCP 11-03-2021 Thông tư số 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân 27-lượt Xem
19/HD-LĐLĐ 26-10-2020 Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của LĐLĐ tỉnh 50-lượt Xem
08/2020/TT-BLĐTBXH 15-10-2020 Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động 21-lượt Xem
68/KH-TLĐ 30-09-2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến timg hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 28-lượt Xem
Tài liệu tuyên truyền 29-11-2019 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV 7-lượt Xem
1669/QĐ-TLĐ 07-11-2019 Quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng LĐLĐ Việt Nam 6-lượt Xem
10/CTr-LĐLĐ 19-08-2019 Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi 11-lượt Xem
71-CV 02-04-2018 vv trien khai, thuc hien mot so quy dinh cua luat BHXH co hieu luc tu 01-01-2018 14-lượt Xem
70- Cv 02-04-2018 tuyen truyen truoc trong va sau so ket 02 nam thuc hien Chi thi 05 8-lượt Xem
01- NQ 27-03-2018 NQ Hoi nghi lan thu 2 BCH LDLD tinh TG khoa X 11-lượt Xem
24- KH 23-03-2018 cong tac CSPL va TĐKT 2018 15-lượt Xem
23- KH 23-03-2018 thuc hien cong tac to chuc 2018. 15-lượt Xem
22- KH 22-03-2018 to chuc le phat dong Thang Cong nhan- Thang ATVSLĐ 2018 9-lượt Xem
21- KH 21-03-2018 to chuc Thang Cong nhan 2018. 8-lượt Xem
20- KH 20-03-2018 to chuc Hoi thi ATVSLĐ PCCN 2018 7-lượt Xem
20-KH-LĐLĐ 20-03-2018 The le Hoi thi ATVSLĐ- PCCN 2018 8-lượt Xem
19- KH 16-03-2018 KH to chuc tap huan cong tac ATVSLĐ 2018 6-lượt Xem

TÌM KIẾM TÌM KIẾM

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 40
  Tổng lượt truy cập: 201585